FANCYBOX WERKT
Twitter

Mooi artikel in TVVL Magazine over de bouw van de Campus

Het ei van Eersel,

Alleen vanuit de lucht kun je de eivorm goed zien. Met de nieuwe Venco Campus wil de Venco Groep fungeren als een internationaal kennis-, onderzoeks-, en innovatiecentrum in de pluimveehouderij. ...

Artikel Symposium in Boerderij vandaag

Mooi Artikel in Boerderij vandaag over het Symposium hogere vleespluimveegezondheid in de Venco Campus afgelopen 14 mei.

Artikel: Bewaar het bestand <code>20130516 Boerderij vandaag.pdf</code>

Vleespluimveesymposium van 14 mei was een groot succes!

Persbericht                                                                                                           
16 mei 2013

Geslaagd eerste Praktijksymposium “Hogere Vleespluimveegezondheid”

Vencotec en Coppens diervoeding organiseerden het eerste Praktijksymposium “Hogere Vleespluimveegezondheid” op de Venco Campus in Eersel. De opkomst was geweldig: ruim 200 sectorgenoten, waarvan de helft vleespluimveehouders uit Nederland en België.

De pluimveewereld draait door
De afsluiting van de open discussie onder leiding van Felix Rottenberg was veelzeggend: “Complimenten aan de organisatie voor zoveel diepgang en kennis.” Netwerken, praktische kennis en nieuwe ideeën opdoen in de inspirerende omgeving van de Venco Campus. De Nederlandse pluimveesector is de beste in de wereld volgens de Belgische Mieke Matthijs, assistent professor pluimveeonderzoek Universiteit Utrecht, die deelnam aan de open discussie. Vleeskuikenhouder Bert Vogel lokte met zijn rake uitspraken een levendige discussie uit met de andere forumleden en bezoekers uit de zaal.

Forse daling antibioticagebruik
Volgens Hetty van Beers, directeur SDa Autoriteit Diergeneesmiddelen, is het antibioticagebruik sinds 2009 met ruim 50% gedaald. De nieuwste cijfers in juni laten een verdere daling zien. Maar antibiotica blijft altijd nodig. Het Europese doel is nu resistentie terugdringen. SDa zet de lijnen uit en de sector zorgt zelf voor vermindering van het antibioticagebruik. Praktiserende dierenartsen vullen dit samen met de pluimveehouder in. Nu komt de fase wat we maatschappelijk acceptabel vinden en wat economisch haalbaar is. Het beïnvloeden van de maatschappij is een nieuwe uitdaging. SDa overlegt hiervoor met de humane gezondheidzorg en informeert Kamerleden.

Praktische tips
Een goede start is het halve werk en praktische tips over voetzoollaesies kwamen aan bod in twee workshops. Zowel dierenarts Sible Westendorp als onderzoeker Jan van Harn gaven veel praktische tips waarmee vleespluimveehouders direct aan de slag kunnen. Vleeskuikenhouders hebben zelf veel invloed op de resultaten van een koppel door te zorgen voor een goed stalklimaat, controle en samenwerking met betrouwbare partners.

Niets verdienen
Marketeer Niels Willems prikkelde de bezoekers met zijn uitspraak “U verdient geen geld? Dat is de bedoeling.” De landbouwsector produceert bulkproducten en de aanbieders zijn uitwisselaar. De mate waarin consumenten dierwelzijn mee laten wegen in de keuze kan gemakkelijk overschat worden en de paradox burger en consument blijft. Zijn advies is om door te bouwen op wat mensen geloven en om verticale initiatieven te organiseren waarin de retailer vanaf het begin betrokken wordt.
De aanwezigen verdienden aan het eind van de avond wel iets: ze kregen ieder een bos bloemen met de complimenten van de organisatoren; “Jullie verdienen allemaal deze bloemen voor de inzet voor de pluimveesector.” 

 Voor meer informatie:
Ad Kemps, commercieel directeur Coppens diervoeding, M 06 – 51 31 41 06
Alex Janssen, directeur Vencotec, M 06 -23 01 25 87

De VIP-sponsoren van dit symposium waren Plukon food group, Van Dun Advies, Fancom, Diamond, Swinkels Allround Reiniging, MS Schippers, Hotraco, Probroed&Sloot, Rural Alliances, NWE en de Brabantse Kempen.